Proizvodi
FCD
Opis
Jedinice su specijalno dizajnirane za primjenu u hotelima
Korištenje 1mm debelog pocinčanog čeličnog lima
Vodni registar visokih performansi (aluminijske lamele/bakrene
cijevi) za optimalan kapacitet. Motor sa više brzina sa unutarnjom termičkom zaštitom za veću fleksibilnost. Korištenje plastičnih kućišta ventilatora i rotora velikog promjera za smanjenje buke
Direktan otvor ulaznog zraka
Vanjski statički tlak od 40 Pa za kanale i istrujne rešetke
Nova tvornički ugrađena LonMark Trane ZN523 regulacija, koja pruža poboljšan akustični i temperaturni komfor, te uštedu energije
FED