Proizvodi
Voyager I TSD/TSH
Opis
Visoke perfomanse: niska potrošnja el. energije, mali troškovi održavanja.Veliki koeficjent iskoristivosti (COP). Podesiva brzina ventilatora pomoću podesive remenice. Pristup sa jedne strane za lagani servis. Vatrootporana i periva, aluminijskom folijom izolirana oplata na zračnoj sekciji. ReliaTel™ mikroprocesorska kontrola sa opcijom LonTalk® komunikacije.
Specifikacije
5 veličina krovnih jedinica rashladnog učina
od 18-33 kW
TSD priključci kanala sa donje strane
TSH priključci kanala horizontalno
Voyager II TKD/TKH
Opis
Visoke perfomanse: niska potrošnja el. energije, mali troškovi održavanja.Veliki koeficjent iskoristivosti (COP). Podesiva brzina ventilatora pomoću podesive remenice. Pristup sa jedne strane za lagani servis. Vatrootporana i periva, aluminijskom folijom izolirana oplata na zračnoj sekciji. ReliaTel™ mikroprocesorska kontrola sa opcijom LonTalk® komunikacije.
Specifikacije
4 veličina krovnih jedinica rashladnog učina
od 43-62 kW
TSD priključci kanala sa donje strane
TSH priključci kanala horizontalno
Voyager III TKD/TKH
Opis
Visoke perfomanse: niska potrošnja el. energije, mali troškovi održavanja.Veliki koeficjent iskoristivosti (COP). Podesiva brzina ventilatora pomoću frekventnog regulatora. Pristup sa jedne strane za lagani servis. Vatrootporana i periva, aluminijskom folijom izolirana oplata na zračnoj sekciji. UCP2™ mikroprocesorska kontrola sa opcijom LonTalk® komunikacije ili TCI-R za Trane